, Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
ԿՆՀ ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Դիանա Թերզյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

dinaart@mail.ru

Հովհաննես
Մադաթյան

Ավագ ինժեներ

hovhannesmadatyan@physiol.sci.am

Նելլի Խոեցյան

Ավագ լաբորանտ

Ռուբեն Մեղավորյան

Ինժեներ

rmeghavoryan@physiol.sci.am

Լիա Օհանյան

Կրտսեր գիտաշխատող