ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի զտման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտիզացման լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Մարինա
Անտոնյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

Աննա
Դարբինյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

anul85@rambler.ru

Հասմիկ
Կոշատաշյան

Կրտսեր գիտաշխատող

hasmikkoshatashyan@mail.ru

Լիլյա
Պարսեղյան

Կրտսեր գիտաշխատող

lilyamkhitaryan92@gmail.com