ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի զտման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտիզացման լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Աննա
Դարբինյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

darbinanna@gmail.com

Լիլյա
Պարսեղյան

Կրտսեր գիտաշխատող

lilyamkhitaryan92@gmail.com

Արմինե Մոգրովյան


դ.գ.թ

armine.moghrovyan@mail.ru

Միլենա Բաբաջանյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Սոնա Պողոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

sona.poghosyan.9240@gmail.com