ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի զտման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտիզացման լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Մարինա
Անոտնյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Աննա
Դարբինյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Հասմիկ
Կոշատաշյան

Կրտսեր գիտաշխատող