ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի զտման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտիզացման լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Մարինա
Անտոնյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Աննա
Դարբինյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

 

Հասմիկ
Կոշատաշյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Լիլյա
Պարսեղյան

Կրտսեր գիտաշխատող