ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ինտեգրատիվ կենսաբանության լաբորատոիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Գագիկ
Քարամյան

Ավագ գիտաշխատող,
ֆ-մ գ.թ.

 

Վահրամ
Սարգսյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Արմեն Մանուկյան

Գիտաշխատող

 

Հասմիկ Կոստանյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Իրինա
Դանիելյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Լևոն
Միսակյան

Կրտսեր գիտաշխատող