ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Ինտեգրատիվ կենսաբանության լաբորատոիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Գագիկ
Քարամյան

Ավագ գիտաշխատող,
ֆ-մ գ.թ.

Վահրամ
Սարգսյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

sargsyan.vahram@gmail.com

Արմեն Մանուկյան

Գիտաշխատող

Լուիզա Սիմոնյան

Գիտաշխատող, կ․գ․թ․

luizasimonyan@hotmail.com

Լևոն
Միսակյան

Կրտսեր գիտաշխատող