ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Գայանե
Կիրակոսյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

gkirakosyan@physiol.sci.am

Հասմիկ
Թադևոսյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

tadevosyan@list.ru

Նաիրա
Զաքարյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

arian05@rambler.ru

Նարինե
Ղազարյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

naringhazaryan@gmail.com

Արամ Բարսեղյան

Ինժեներ

Արսեն Քիշմիրյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

akishmiryan@rambler.ru

Լուսինե Ղուլիկյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

77tatev@mail.ru

Գևորգ
Ղուկասյան

Կրտսեր գիտաշխատող
ասպիրանտ

fenixgev@mail.ru

Սոսե Պետրոսյան

լաբորանտ

sosepetrosyan555@gmail.com