ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում գործող
ՀՀ ԲՈՀ-ի 023 մասնագիտական խորհրդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Պաշտոն Ծածկագիր
Մանվելյան Լևոն ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ, կ.գ.դ. Անդամ Գ.00.09
Սարգսյան Վաղինակ կ.գ.դ., պրոֆ. Անդամ Գ.00.09
Թադևոսյան Նարինե կ.գ.թ. Անդամ Գ.00.09
Գրիգորյան Ստեփան կ.գ.դ. Անդամ ԺԴ.00.10
Ղազարյան Քնարիկ կ.գ.դ. Անդամ Գ.00.09
Չաուշյան-Պապյան Վերգինե կ.գ.դ. Անդամ Գ.00.09
Սարգսյան Ջոն կ.գ.դ., պրոֆ. Անդամ Գ.00.09
Սարգսյան Ռաֆիկ կ.գ.դ. Անդամ Գ.00.09
Սարգիսով Գագիկ կ.գ.դ. Անդամ Գ.00.09
  • Ֆիզիոլոգիայի խորհրդին ԲՈՀ-ի կողմից թույլատրված է ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի Գ.00.09 - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա /կենսաբանական գիտություններ/ մասնագիտությամբ:

  • Խորհրդի գործունեության ժամկետը` 31 դեկտեմբերի 2018թ.:
023 Մասնագիտական խորհրդի քարտուղար` Նարինե Թադևոսյան, կ.գ.թ.
Էլ.փոստ: narine.tatevosyan@mail.ru