ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում գործող
ՀՀ ԲՈՀ-ի 023 մասնագիտական խորհրդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Պաշտոն Ծածկագիր
Մանվելյան Լևոն Ռաֆաելի կ.գ.դ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ նախագահ Գ.00.09
Սարգսյան Վաղինակ Հայկազի կ.գ.դ., պրոֆ. նախագահի տեղակալ Գ.00.09
Թադևոսյան Նարինե Էդուարդի կ․գ․թ․ գիտ.քարտուղար Գ.00.09
Գրիգորյան Ստեփան Վաղինակի բ.գ.դ., պրոֆ. անդամ ԺԴ.00.10
Ղազարյան Քնարիկ Վահանի կ.գ.դ. անդամ Գ.00.09
Չավուշյան-Պապյան Վերգինե Անդրանիկի կ.գ.դ. անդամ Գ.00.09
Սարգսյան Ջոն Սարգիսի կ.գ.դ., պրոֆ. անդամ Գ.00.09
Սարգսյան Ռաֆիկ Շավարշի կ.գ.դ., պրոֆ. անդամ Գ.00.09
Սահակյան Նարինե Անատոլիի կ.գ.դ. անդամ Գ.00.09
  • 023-Ֆիզիոլոգիա մասնագիտական խորհրդին ԲՈԿ-ի կողմից թույլատրվել է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի Գ.00.09 - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա (Կենսաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ:
  • Համաձայն ԲՈԿ-ի N259 Ա հրամանի 023-Ֆիզիոլոգիա մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը:
    023 Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար` կ.գ.թ.Նարինե Թադևոսյան, էլ.փոստ: narine.tatevosyan@mail.ru