ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հյուսվածքաքիմիայի և էլեկտրոնային մանրազննման լաբորատորիա

 

Օֆիկ
Նազարյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

Մարգարիտա
Դանիելյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

margaritadanielyan@rambler.ru

Վահագն
Խաչատրյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

vahagnkhachatryan.doc@gmail.com

Քրիստինե
Կարապետյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

karapetyanchristine@gmail.com

Իննա Անտոնյան

Լաբորանտ

antonyan.inna@mail.ru