ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Մարդու հոգեֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամները

 

Նարինե
Թադևոսյան

Ավագ գիտ.աշխատող
կ.գ.թ.

Էլ-փոստ: narine.tatevosyan@gmail.com

Անուշ Թումանյան

գիտ.աշխատող,
կ․գ․թ․

Էլ-փոստ: tumanyan.anush88@gmail.com

Արմեն Սարգսյան

գիտ.աշխատող
կ.գ.թ.

Էլ-փոստ:armen_nsmm@yahoo.com

Լիլիթ Վահրադյան

լաբորանտ

Էլ-փոստ:lilitvahradyan00@gmail.com