ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Մարդու հոգեֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամները

 

Նարինե
Թադևոսյան

Ավագ գիտ.աշխատող
կ.գ.թ.

Էլ-փոստ: narine.tatevosyan@gmail.com

Կարեն
Պանչուլազյան

Ավագ գիտ.աշխատող,
կ.գ.թ.

Էլ-փոստ: karpan0721@gmail.com