ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Նյարդաներզատական փոխհարաբերությունների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

Կարեն
Սիմոնյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

karensimonyan86@gmail.com

Արմինե Իսոյան

Գիտաշխատող
կ․գ․թ․

isoyanarmin@gmail.com

Լիլիթ Ավետիսյան

Գիտաշխատող
կ․գ․թ․

lilitavetisyan23@mail.ru

Ռիմա Ավետիսյան

Լաբորանտ

rimaavetisyan@mail.ru