ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հարթ մկանների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Նաիրա
Հունանյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

naira_hunanyan@yahoo.com

Ռոզա
Չիբուխչյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

rossaeev@gmail.com

Տաթևիկ Փիլիպոսյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

tatevikpiliposyan@gmail.com

Արուսյակ Մկրտչյան

Կրտսեր գիտաշխատող

arus.mkrtchyan90@gmail.com

Յուլիա Տռոֆիմովա

Կրտսեր գիտաշխատող