ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի կազմը

ս
Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Պաշտոն
Դարբինյան Աննա  կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ղուլիկյան Լուսինե կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Իսոյան Արմինա կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Քիշմիրյան Արսեն Խորհրդի անդամ
Քոշատաշյան Հասմիկ Խորհրդի անդամ
Փիլիպոսյան Տաթևիկ Խորհրդի անդամ
Սարգսյան Վահրամ կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Դարբինյան Լիլիթ կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սիմոնյան Կարեն կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սարգսյան Հարություն Խորհրդի անդամ
Ստեփանյան Հարություն կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Թումանյան Անուշ կ․գ․թ․ Խորհրդի անդամ
Զաքարյան Նաիրա կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ավագյան Արև Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Լիլիթ կ․գ․թ․ Խորհրդի անդամ
Մարգարյան Աննա Խորհրդի անդամ
Չիբուխչյան Ռոզա Խորհրդի անդամ
Մկրտչյան Արուսյակ Խորհրդի անդամ
Խաչատրյան Վահագն Խորհրդի անդամ
Գրիգորյան Վահան Խորհրդի անդամ
Քերյան Անդրանիկ կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Ռիմա Խորհրդի անդամ
Լորիկյան Անի Խորհրդի անդամ
Պետրոսյան Սոսե Խորհրդի անդամ
Պողոսյան Արփի Խորհրդի անդամ

Խորհրդի նախագահ` Նարինե Ալբերտի Ղազարյան
էլ.փոստ: ghazaryan-n@rambler.ru