ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Վահան Գրիգորյան

կրտսեր գիտաշխատող

vsgrigorian@gmail.com

Աստղիկ Ծատուրյան

կրտսեր գիտաշխատող

Սեդա Գասպարյան

լաբորանտ

Գոհարիկ Սևոյան

կրտսեր գիտաշխատող

sevoyan.gohar94@gmail.com

Նարեկ Չիլինգարյան

լաբորանտ

narek.ch@gmail.com