ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

Դրամաշնորհներ և մրցանակներ


 • ANSEF 2019 Award - Phospholipases A2 from viperidae snakes and differences in Ca2+/Mg2+-ATPase
  and Na+,/K+-ATPase activities in human red blood cell membrane (G. Kirakosyan) .


 • 2018/2020 Թեմատիկ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ 18T-1F224 (N.M. Ayvazyan)
  MACROVIPERA LEBETINA OBTUSA թույնի դեմ սիճուկի ստացումը խոյերի իմունիզացիայի միջոցով

 • 2018/2020 Թեմատիկ գրանտ ՀՀ ԳՊԿ 18T-1F275 (Զ․ Կարաբեկյան)
  Բնական ռեսուրսներից մաշկի ստացում հյուսվածքային ինժեներիայի մեթոդներով

 • 2018/2019 Հայ-ռուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ 18RF-105 (Ն․Մ․ Այվազյան)
  Իժերի թույնի դեզինտեգրինների կարգավորիչ ակտիվությունը ինտեգրինների վրա ուռուցքային բջջիջների անկանոն աճի և տրոմբոցիտների ագրեգացիայի ժամանակ:

 • Համատեղ RAU-OIPH-IPR դրամաշնորհ ՌԴ կրթության նախարարություն 2018-2020 Ֆունկցիոնալ մագնիսային նանոմասնիկները չարորակ ուռուցքների մագնիսային հիպերթերմիայի համար (Ա․ Հօվհաննիսյան, Ն․ Այվազյան, Ա․ Մանուկյան ) .


 • 2018/2019 Հայ-բելառուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ ArmBel-Ap18_1f-4 (Գ․ Կիրակոսյան)
  Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ հետազոտությունները

 • 2018/2019 Հայ-բելառուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ ArmBel-18BL-028 (Զ․ Կարաբեկյան)
  Բազմաբաղադրիչ ալոգեն բջիջների կենսահամատեղելիությունը լյարդի ապաբջջայնացված սքաֆոլդի հետ․

 • Fulbright Visiting Scholar Program (Funded by US State Department) - Hovhannes Arestakesyan (Laboratory of Immunology and Tissue Engineering, Researcher, PhD). Host Institution - The George Washington University, School of Medicine and Health Sciences, Department of Pharmacology and Physiology. Host Professor - Dr. Narine Sarvazyan. Project Title - "Learning Advanced Protocols in Tissue Engineering"

կատարված նախագծեր

 • ANSEF 2018 (Armenian National Science & Education Fund) - Նաիրա Այվազյան
  Հետազոտության թեման՝ "Ovine Antivenom For Vipera Lebetina Obtusa"։
  Տրամադրվում է $5,000 ԱՄՆ դոլար գիտական թեմայի առաջխաղացման համար մեկ տարի ժամկետով։


 • "Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող" մրացանակ 2018 - Հարություն Սարգսյան (Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա). ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

 • FENS Նյարդագիտության պատմությունը օնլայն նախագիծ՝ “Օրբելու ֆենոմենը” (L. Ghulikyan)
 • Նյարդային համակարգի ինտեգրատիվ, պլաստիկական հատկությունների և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը
 • Հեռահար ազդեցությամբ էլեկտրասրտագրիչների ներդրումը Հայաստանում (Ռաֆիկ Սարգսյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի և օբտուստատինի հակաուռուցքային ազդեցության ուսումնասիրությունը (Նարինե Ղազարյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa (MLO) թույնի նեյրոպաշտպանիչ ազդեցությունը Ալցհայմերի հիվանդության Aβ25-35 մոդելի վրա. Տեսությունից դեպի փորձ (Նարինե Ղազարյան)
 • a
 • Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների մեմբրանոթրոպ հատկությունները (պայմանագիր ՀՌ-13, Նաիրա Այվազյան)
 • Անդրկովկասյան գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtuse) և հայկական իժի (Montivipera raddei) թույնի դեզինտեգրինների անգիոստատիկ ակտիվությունը փորձարարական մելանոմայի աճի ժամանակ (Նաիրա Այվազյան).
 • Անդրկովկասի բույսերի բազմազանության պահպանության կատարելագործման մեխանիզմները (Նաիրա Այվազյան)