ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

Դրամաշնորհներ և մրցանակներ


 • Horizon Europe 2022-2027
  Regional Center of Excellence at the Orbeli Institute of Physiology
 • "Չան-Ցուկերբերգ նախաձեռնություն" հիմնադրամի դրամաշնորհ (2021-2023)
  "Նախկին խորհրդային երկրների համար կենսաբժշկական պատկերավորման ցանցի ստեղծում" ծրագիր
 • Գրանտ գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված 21APP-1F003 (2021)
  Կոբրայի թույնի և խնկածաղկի եթերայուղի համակցված պրեպարատի հակացավային և հակաբորբոքային ազդեցությունների հետազոտությունը: Արմեն Ոսկանյան
 • Գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմա 21T-1F282 (2021)
  Բակտերիալ մելանինի, որպես Պարկինսոնի հիվանդության բուժման թերապևտիկ ագենտի, կիրառման արդյունավետության գնահատումը։ Մարգարիտա Դանիելյան
 • Գրանտ գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված` 21APP_3C009 (2021)
  Մարդու արյան պլազմայից ալբումինի եւ նորմալ իմունոգլոբուլինի պատրաստուկների արտադրման տեխնոլոգիաների մշակում եւ փորձնական նմուշների ստացում: Գայանե Կիրակոսյան
 • Հայ-Ռուսական համատեղ գրանտ ՀՀ ԳՊԿ 20RF-073 (2021-2022)
  Կենդանական թույների նեյրոպրոտեկտորների ուսումնասիրումը Պարկինսոնի և Ալցհեյմերի հիվանդությունների in vitro և in vivo մոդելներում: Նաիրա Այվազյան
 • Հայ-Բելոռուսական համատեղ գրանտ ՀՀ ԳՊԿ 2lSC-RBSCST-1F0 (2021-2022)
  Մոդիֆիկացված նանոմասնիկների եւ 5-ֆտորուրացիլի համակցված ազդեցության վերլուծությունը Քրոքերի սարկոմայի եւ ռաբդոմիոսարկոմայի աճի եւ զարգացման վրա։ Գայանե Կիրակոսյան
 • Գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմաների ֆինանսավորում 21AG-1F031 (2021)
  Իժերի թույնի դեմ հակաթույնի արտադրության առավել արդիական մեթոդների մշակումը և ներդրումը։ Նաիրա Այվազյան
 • Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 21AA-1F013 (2021)
  Իժերի թույների տարբեր բաղադրամասերի յուրահատուկ ազդեցությունները նյարդային հյուսվածքի կուլտիվացված բջիջների վրա։ Դավիթ Ղազարյան
 • Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 21AA-5A043 (2021)
  Կախվածությունների հոգեֆիզիոլոգիական չափումներն ու ինտերվենցիոն մոտեցումները վիրտուալ իրականության միջավայրում։ Արմեն Անդրեասյան
 • EIF-PMI գիտության հետազոտական ֆինանսավորման ծրագիր (2021-2022)
  Հուզական ակտիվացման և ճանաչման վրա հիմնված հոգեֆիզիոլոգիական դիագնոստիկ և ինտերվենցիոն մոտեցումներ՝ վիրտուալ իրականության միջավայրում։ Ալեքսանդր Խաչունց
 • 2020/2024 COST Action CA19144 (EU, Horizon2020)
  "European Venom Network", Ն․Մ․ Այվազյան (EU leader: Maria Vittoria Modica, Italy)

 • "Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոն" Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ
  Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
  ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
  «Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՍՊԸ

 • BIF 2020/2021 (Boehringer Ingelheim Foundation)
  Max-Plank Inst.Fr Experimentelle Medizin, Gottingen, Germany, Post-doc project; կ․գ․թ․ Նարինե Ղազարյան

 • EIF-PMI PhD Support Program 2020, ասպիրանտ Դ․ Ղազարյան

 • EIF-PMI PhD Support Program 2020, ասպիրանտ Է․ Ղանդիլյան

 • ANSEF 2020 - Նարինե Ղազարյան
  Macrovipera Lebetina Obtusa օձի թույնի ազդեցությունը քաղցկեղային բջիջների վրա։

 • 2019 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 2019 ՀՀ ԳՊԿ 19YR‐1F010 (Կարեն Սիմոնյան)
  Stevia‐ի նյարդապաշտպան արդյունավետության գնահատումը դիաբետի պայմաններում ողնուղեղի վնասման ժամանակ

 • 2019 «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 2019 ՀՀ ԳՊԿ 19YR‐1F012 (Նարինե Ղազարյան)
  Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի ազդեցությունը քաղցկեղային բջիջների վրա

 • ANSEF 2019 Award - Phospholipases A2 from viperidae snakes and differences in Ca2+/Mg2+-ATPase
  and Na+,/K+-ATPase activities in human red blood cell membrane (G. Kirakosyan) .


 • 2018/2020 Թեմատիկ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ 18T-1F224 (Ն․Մ․ Այվազյան)
  MACROVIPERA LEBETINA OBTUSA թույնի դեմ սիճուկի ստացումը խոյերի իմունիզացիայի միջոցով

 • 2018/2020 Թեմատիկ գրանտ ՀՀ ԳՊԿ 18T-1F275 (Զ․ Կարաբեկյան)
  Բնական ռեսուրսներից մաշկի ստացում հյուսվածքային ինժեներիայի մեթոդներով

 • 2018/2019 Հայ-ռուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ 18RF-105 (Ն․Մ․ Այվազյան)
  Իժերի թույնի դեզինտեգրինների կարգավորիչ ակտիվությունը ինտեգրինների վրա ուռուցքային բջջիջների անկանոն աճի և տրոմբոցիտների ագրեգացիայի ժամանակ:

 • Համատեղ RAU-OIPH-IPR դրամաշնորհ ՌԴ կրթության նախարարություն 2018-2020 Ֆունկցիոնալ մագնիսային նանոմասնիկները չարորակ ուռուցքների մագնիսային հիպերթերմիայի համար (Ա․ Հօվհաննիսյան, Ն․ Այվազյան, Ա․ Մանուկյան ) .


 • 2018/2019 Հայ-բելառուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ ArmBel-Ap18_1f-4 (Գ․ Կիրակոսյան)
  Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ հետազոտությունները

 • 2018/2019 Հայ-բելառուսական համատեղ դրամաշնորհ ՀՀ ԳՊԿ ArmBel-18BL-028 (Զ․ Կարաբեկյան)
  Բազմաբաղադրիչ ալոգեն բջիջների կենսահամատեղելիությունը լյարդի ապաբջջայնացված սքաֆոլդի հետ․

 • Fulbright Visiting Scholar Program (Funded by US State Department) - Hovhannes Arestakesyan (Laboratory of Immunology and Tissue Engineering, Researcher, PhD). Host Institution - The George Washington University, School of Medicine and Health Sciences, Department of Pharmacology and Physiology. Host Professor - Dr. Narine Sarvazyan. Project Title - "Learning Advanced Protocols in Tissue Engineering"

կատարված նախագծեր

 • ANSEF 2018 (Armenian National Science & Education Fund) - Նաիրա Այվազյան
  Հետազոտության թեման՝ "Ovine Antivenom For Vipera Lebetina Obtusa"։
  Տրամադրվում է $5,000 ԱՄՆ դոլար գիտական թեմայի առաջխաղացման համար մեկ տարի ժամկետով։


 • "Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող" մրացանակ 2018 - Հարություն Սարգսյան (Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա). ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

 • FENS Նյարդագիտության պատմությունը օնլայն նախագիծ՝ “Օրբելու ֆենոմենը” (L. Ghulikyan)
 • Նյարդային համակարգի ինտեգրատիվ, պլաստիկական հատկությունների և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը
 • Հեռահար ազդեցությամբ էլեկտրասրտագրիչների ներդրումը Հայաստանում (Ռաֆիկ Սարգսյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի և օբտուստատինի հակաուռուցքային ազդեցության ուսումնասիրությունը (Նարինե Ղազարյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa (MLO) թույնի նեյրոպաշտպանիչ ազդեցությունը Ալցհայմերի հիվանդության Aβ25-35 մոդելի վրա. Տեսությունից դեպի փորձ (Նարինե Ղազարյան)
 • a
 • Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների մեմբրանոթրոպ հատկությունները (պայմանագիր ՀՌ-13, Նաիրա Այվազյան)
 • Անդրկովկասյան գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtuse) և հայկական իժի (Montivipera raddei) թույնի դեզինտեգրինների անգիոստատիկ ակտիվությունը փորձարարական մելանոմայի աճի ժամանակ (Նաիրա Այվազյան).
 • Անդրկովկասի բույսերի բազմազանության պահպանության կատարելագործման մեխանիզմները (Նաիրա Այվազյան)