ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

Մրցանակներ 2018


  • Fulbright Visiting Scholar Program (Funded by US State Department) - Hovhannes Arestakesyan (Laboratory of Immunology and Tissue Engineering, Researcher, PhD). Host Institution - The George Washington University, School of Medicine and Health Sciences, Department of Pharmacology and Physiology. Host Professor - Dr. Narine Sarvazyan. Project Title - "Learning Advanced Protocols in Tissue Engineering"

  • ANSEF 2018 (Armenian National Science & Education Fund) - Նաիրա Այվազյան
   Հետազոտության թեման՝ "Ovine Antivenom For Vipera Lebetina Obtusa"։
   Տրամադրվում է $5,000 ԱՄՆ դոլար գիտական թեմայի առաջխաղացման համար մեկ տարի ժամկետով։


  • "Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող" մրացանակ 2018 - Հարություն Սարգսյան (Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա). ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

  Ինստիտուտում իրականցվող նախագծեր

  • Նյարդային համակարգի ինտեգրատիվ, պլաստիկական հատկությունների և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը
  • Հեռահար ազդեցությամբ էլեկտրասրտագրիչների ներդրումը Հայաստանում (Ռաֆիկ Սարգսյան)
  • Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի և օբտուստատինի հակաուռուցքային ազդեցության ուսումնասիրությունը (Նարինե Ղազարյան)
  • Macrovipera lebetina obtusa (MLO) թույնի նեյրոպաշտպանիչ ազդեցությունը Ալցհայմերի հիվանդության Aβ25-35 մոդելի վրա. Տեսությունից դեպի փորձ (Նարինե Ղազարյան)
  • a
  • Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների մեմբրանոթրոպ հատկությունները (պայմանագիր ՀՌ-13, Նաիրա Այվազյան)
  • Անդրկովկասյան գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtuse) և հայկական իժի (Montivipera raddei) թույնի դեզինտեգրինների անգիոստատիկ ակտիվությունը փորձարարական մելանոմայի աճի ժամանակ (Նաիրա Այվազյան).
  • Անդրկովկասի բույսերի բազմազանության պահպանության կատարելագործման մեխանիզմները (Նաիրա Այվազյան)