ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Զգայաշարժ ինտեգրացիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Սուսաննա
Բադալյան

Ավագ գիտաշխատող,
կենս. գիտ. դոկտոր

 

Լարիսա Մանուկյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Լիլիա
Համբարձումյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Լիլիթ
Դարբինյան

Կրտսեր գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

 

Ազնիվ Ինջեյան

Լաբորանտ