ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Զգայաշարժ ինտեգրացիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Լարիսա Մանուկյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

larmanukyan@rambler.ru

Լիլիա
Համբարձումյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

mlilia@bk.ru

Լիլիթ
Դարբինյան

Գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

livada0106@gmail.com

Ազնիվ Ինջեյան

Լաբորանտ

Նաիրա Սարգսյան

Լաբորանտ